โทร  081 428 9569  |  02 716 9767

Top
  • slide-guasa-overview-1 หน้าแรก

slide-guasa-overview-1 หน้าแรก

กัวซาขับพิษ

คือการขูดเอาพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายเรา อันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคและอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ การขูดกัวซาขับพิษ ก็คือการไปกระตุ้นให้ร่างกายเราขับพิษนั้นออกมา

slide-guasa-overview-1 หน้าแรก

ประโยชน์ของกัวซา

ทำความรู้จัก คุณประโยชน์ต่าง ๆ ของกัวซา

slide-guasa-overview-1 หน้าแรก

สอิ้มคลินิก

สยามกัวซา โดยหมออิ้มผู้มีความรู้ในศาสตร์ของกัวซา อ่านต่อ