book-guasa-amazing

พิษในร่างกาย

“พิษ” ในที่นี้หมายถึง ปัจจัยหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค หรืออาการต่างๆที่ส่งผลให้ร่างกายเราเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดท้อง นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ทานอะไรก็ไม่อร่อย เครียด หงุดหงิด เห็ฯอะไรขวางหูขวางตาไปหมด ฯลฯ

กัวซากับการขับพิษ

กัวซา คือการขูดเอาพิษออกจากร่างกาย จะขอเปรียบเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายดังนี้ ร่างกายที่ได้รับพิษ เจ็บป่วย หรือมีโรค ก็เหมือนกับโอ่งที่ใส่น้ำเอาไว้ โอ่งนี้เดิมทีก็มีแต่น้ำใส่สะอาด แต่เป็นโอ่งที่เปิดฝาทิ้งไว้ เหมือนกับร่างกายเปิดรับสิ่งต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะโดยการกิน การใช้ชีวิตประจำวันของเรา เมื่อนานวันเข้า

อ่านต่อ

รู้จักหมอสอิ้ม

เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้ากำลังศึกษาวิชาแพทย์แผนไทยอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนที่ศึกษาอยู่ด้วยกันได้ชักชวนไปดูอาจารย์หมอสมใจ เรือนแก้ว (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ทำการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการแหกพิษ(ขูดพิษ)ข้าเจ้าเห็นว่าได้ผลดีกับการรรักษาผู้ป่วย จึงเกิดความสนใจในวิชาแหกพิษข้าเจ้าเห็นว่าได้ผลดีกับการรรักษาผู้ป่วย

อ่านต่อ

สอิ้มคลินิก ออกรายกาย Happy Now

เสียงตอบรับผู้ใช้บริการกัวซา

รู้จักกัวซา (GUASA)

กัวซา (GUASA) เป็นเทคนิคการรักษาแบบแพทย์แผนจีนที่มีอ้างอิงในประวัติศาสตร์จีนมากกว่า 2,000 ปี โดยภูมิความรู้นี้ได้แพร่ขยายไปในหลายๆ ประเทศแถบเอเชียตะวันออก ในแต่ละประเทศจะมีขื่อเรียกต่างกัน เช่นในเวียดนามเรียก “Cao Yio” ในอินโดนีเซียเรียก “Kerik” ในแถบภาคเหนือของไทยเองเรียก “แหกพิษ หรือ ขูดพิษ” หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่สนใจใช้ศาสตร์การรักษาที่นอกเหนือจากแพทย์แผนตะวันตกที่ท่านคุ้นเคย ขณะนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมให้มีศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกอีกมากมาย โดยมีการเปิดให้บริการในโรงพยาบาลและคลินิกแล้ว ซึ่งศาสตร์การบำบัดรักษาเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นที่น่าเชื่อถือจากผลการรักษาเชิงประจักษ์ จึงถูกถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน และการประชาสัมพันธ์ก็ใช้การบอกกล่าวกันแบบปากต่อปากตามวัฒนธรรมการสื่อสารแบบดั้งเดิม จึงทำให้ไม่แพร่หลายนัก กัวซา (GUASA) คือการรักษาโรคด้วยการกวาดพิษ หรือขูดพิษออกจากร่างกายทางผิวหนัง สรรพคุณของศาสตร์กัวซาในการรักษาโรคมีมากมาย ทั้งโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่นระบบไหลเวียนโลหิต ระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ระบบทางเดินหายใจ ระบบการย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์ ฯลฯ อาการต่างๆ ปรากฏชัดเจนที่ผิวหนังบริเวณที่เชื่อมโยงกับระบบนั้นๆ กัวซา (GUASA) เป็นการถ่ายเลือดโดยไม่มีเลือดไหล เป็นการฝังเข็มโดยไม่ต้องใช้เข็มแทงทะลุผิดหนัง เป็นการนวดโดยไม่ต้องใช้มือนวดหรือกด และเป็นเหมือนศาสตร์ที่สามารถเอ็กซเรย์ (X - ray) ร่างกายของท่านได้โดยไม่ต้องฉายรังสี เพราะหากร่างกายมีความผิดปกติ หรือมีพิษ เมื่อขูดที่ผิวหนังก็จะเห็นการเปลี่ยนสีของผิวหนังบริเวณที่ขูด และสีผิวจะเข้มมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับอาการป่วยว่ามากหรือน้อยเพียงใด แต่หากท่านไม่มีความผิดปกติในร่างกายบริเวณที่โดนขูดจะไม่เกิดการเปลี่ยนสีผิวใดๆ แม้จะทำการกัวซาแรงๆ ก็ตาม นี่คือความมหัศจรรย์ของกัวซา ตัวอย่างหนึ่งของการปรากฏของพิษตามผิวหนังอาจมาจากการสะสมของสารเคมีในอาหาร สารเคมีจากยาที่ท่านบริโภคหรือสารเคมีที่ท่านสูดดมในที่ทำงาน โดยเฉพาะอาชีพครูที่จะได้รับสารพิษจากผงชอล์ค หรือปากกาเคมีบนกระดาน อาชีพจัดดอกไม้ที่มีสารเคมีติดมากับดอกไม้ที่สวยงาม เป็นต้น กัวซาเป็นศาสตร์ที่จะช่วยนำสารพิษที่สะสมมาตลอดชีวิตของจากตัวท่านโดยไม่ต้องพึ่งการผ่าตัด ในบันทึกตามประวัติศาสตร์ กัวซาใช้ในการบำบัดรักษาในสถานการณ์ปกติ และแม้ในสถานการณ์สงครามอันเป็นสถานการณ์ที่ขาดแคลนหมอและยา มีเพียงเครื่องมือในขณะนั้นคือดาบ อาวุธสงครามประจำกายงาช้าง หรือเขาสัตว์ที่ถูกล่า กัวซา (GUASA) จึงเป็นศาสตร์การรักษาที่สามารถนำไปใช้ได้ในระดับครัวเรือน เพราะชุดอุปกรณ์หลักที่ใช้ก็มีเพียงเครื่องมือขูด คือเขาสัตว์หรือถ้วย ชาม ช้อน และสารที่ช่วยหล่อลื่น อาจเป็นน้ำมันพืช เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันงา ยาหม่อง หรือครีมนวด เพื่อป้องกันมิให้ผิวหนังระคายเคือง วิวัฒนาการของกัวซาที่ถูกถ่ายทอดสู่หมออิ้ม เป็นการถ่ายทอดจากจีนแผ่นดินใหญ่สู่แผ่นดินล้านนา