โทร  081 428 9569  |  02 716 9767

Top

ขับพิษกับสยามกัวซา

สยามกัวซา กับการขูดพิษ

สยามกัวซา ขับพิษ คือการขูดเอาพิษออกจากร่างกาย จะขอเปรียบเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายดังนี้ร่างกายที่ได้รับพิษ เจ็บป่วย หรือมีโรค ก็เหมือนกับโอ่งที่ใส่น้ำเอาไว้ โอ่งนี้เดิมทีก็มีแต่น้ำใส่สะอาดแต่เป็นโอ่งที่เปิดฝาทิ้งไว้ เหมือนกับร่างกายเปิดรับสิ่งต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะโดยการกินการใช้ชีวิตประจำวันของเรา เมื่อนานวันเข้าสิ่งสกปรกทั้งหลายก็สะสมอยู่ในโอ่งนั้นทำให้น้ำในโอ่งไม่สะอาดดังเดิม เหมือนกับร่างกายเราที่เก็บสะสมพิษอันเป็นสาเหตุของโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ การขูดพิษ กัวซาขับพิษ ก็คือการไปกระตุ้นให้ร่างกายเราขับพิษนั้นออกมา เหมือนกับเราเอามือไปกวนน้ำในโอ่งเพื่อให้ตะกอนสิ่งสกปรกทั้งหลายลอยหลุดขึ้นมาจากก้นโอ่ง เสร็จแล้วจึงเอาตะแกรงกรองเอาเศษผงเหล่านั้นออกไปจากโอ่ง เพื่อให้น้ำในโอ่งนั้นกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

Share