โทร  081 428 9569  |  02 716 9767

Top

หลักการบำบัดกัวซา

รู้จักกัวซา กัวซาจัดเป็นการบำบัดในประเภทเดียวกับการฝังเข็ม เนื่องจากการขูดนั้น ขูดไปตามแนวจุดของการฝังเข็ม เช่นเดียวกับการ “ดูดแก้ว” การขูด “กัวซา” จะขูดไปตามเส้นลมปราณ และ ลงได้ลึกกว่าการนวดด้วยมือ ดังนั้นจึงทำให้เซลล์แยกตัวออกจากกันจนเกิดช่องว่างพิษหรือของเสีย อันเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วย หรือ เจ็บปวด ที่คั่งอยู่ใต้ผิวลึก ๆ จึงแทรกตัวผ่านช่องว่างของเซลล์ออกมาอยู่ที่ใต้ผิวชั้นบน ทำให้ร่างกายสามารถขับออกได้ตามวิธีปกติการกินยา อาการหาย แต่ โรคยังอยู่แต่การ “กัวซา” ขับโรคออกด้วย