วิงเวียนศีรษะ อาการหวิวๆหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ มีสาเหตุมาจาก การพักผ่อนไม่เพียงพอ การนั่งทำงานอยู่กับโต๊ะทำงานเป็นเวลานานๆ โดยไม่เปลี่ยนท่าไปไหน พอลุกขึ้นจากโต๊ะ หรือเงยหน้า ขยับหัว อาการวิงเวียนศีรษะก็อาจเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงการที่เรายืนอยู่กลางแดดเป็นเวลานานๆ อาการเวียนศีรษะ หน้ามืด คล้ายจะเป็นลมก็เกิดขึ้นได้ โดยมิได้นัดหมาย บางรายอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่ามัว หูอื้อร่วมด้วย
อาการเหล่านี้ มีสาเหตุจากระบบเลือด – ลม ในร่างกายอุดตัน ไหลเวียนไม่ดี ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณหลัง – ท้ายทอย และหัวไหล่
เรามาดูกันค่ะว่าจะขูดกัวซา(Guasa) เพื่อรักษาอาการวิงเวียนศีรษะนี้ได้อย่างไร ขูดกัวซาตรงจุดไหนบ้าง
วิธีการกัวซา
จุดที่ขูดกัวซาได้แก่
1. บริเวณศีรษะด้านบน : แนวเส้นกลาง (1), แนวเส้นด้านซ้าย (2), แนวเส้นด้านขวา (3)
2. บริเวณศีรษะด้านหน้า : แนวเส้นด้านซ้าย (1), แนวเส้นด้านขวา (2)
3. บริเวณกลางศีรษะถึงท้ายทอย
4. บริเวณท้ายทอยด้านข้างถึงบริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้าง: แนวเส้นด้านซ้าย(1), แนวเส้นด้านขวา(2)
5. บริเวณแผ่นหลัง: แนวเส้นด้านซ้าย (1), แนวเส้นด้านขวา (2)
6. บริเวณหน้าแข้ง : ทั้งสองข้าง
7. บริเวณข้อเท้าด้านใน : ทั้งสองข้าง
8. บริเวณหลังเท้าเหนือนิ้วชี้ : ทั้งสองข้าง
9. บริเวณฝ่าเท้า : ทั้งสองข้าง
นอกจากการขูดกัวซาแล้ว หากรู้ตัวว่าต้องนั่งทำงานนานๆ ควรจะลุกมาเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง ขยับซ้ายทีขวาที นอกจากจะแก้เมื่อยแล้วยังช่วยให้อาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะน้อยลงด้วยค่ะ