โทร  081 428 9569  |  02 716 9767

Top

สมรรถภาพตื่นตัวครอบครัวเป็นสุข ความสวยสดใสสื่อผลพลอยได้ทำไมขูดกัวซา (ขูดพิษ) แล้วต้องให้ทานยาสมุนไพรไทยด้วย สาเหตุจากประสบการณ์มีมากกว่า 10 ปี ถ้าหากขูดพิษอย่างเดียวไม่ทานยาจะหายได้ 40% ถ้าไม่ทานยาล้างพิษและยาปรับธาตุทั้ง 4 ให้บริบูรณ์ เพราะคนเราเกิดมาจากธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ ถ้าธาตุหนึ่งธาตุใด เกิดกำเริบ หย่อน พิการ ก็จะเจ็บป่วยได้ตามธาตุนั้นๆ คนโบราณเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคกษัย คือโรคความเสื่อมของระบบภายในร่างกายนั่นเอง การขูดพิษเสร็จแล้วจำเป็นที่สุดต้องทานยาประจุดรอบโรคทั้งปวงเพื่อถ่ายพิษที่สะสมอยู่ในร่างกาย ถ่ายลม โลหิตที่เสียและถ่ายโรคกษัย เพราะในตำรายาแผนโบราณท่านกล่าวไว้ว่า คนที่จะเป็นหมอที่เก่งพึงจำใส่ใจไว้ว่าก่อนที่จะรักษาโรคใดๆ ควรถ่ายพิษภายในเสียให้สิ้นโรคจะได้ไม่ดื้อยา เพราะในร่างกายของเราอุดมไปด้วยพิษ ยิ่งลำไส้เล็กและสำไส้ใหญ่มีไขมันเกาะมาก ระบบการดูดซึมสารอาหารและวิตามินไปสู่ผิวไม่ดี ผิวก็ไม่ใส ยิ่งคนที่ท้องผูกเป็นประจำแล้วก็ยิ่งหนัก ขอบตาจะดำคล้ำ ผิวหนังก็จะคล้ำลง นิ้วมือนิ้วเท้าตรงข้อจะดำกว่าปกติ อุ้งมือจะร้อน ท้องก็อืด ปวดเมื่อยไปทั้งตัว สารพัดโรคก็ตามมา โอกาสเป็นอัมพฤต อัมพาตมีค่อนข้างสูง เพราะเลือดมันหนืด...