โทร  081 428 9569  |  02 716 9767

Top

[caption id="attachment_79" align="alignnone" width="1080"] บำบัดโรคภูมิแพ้ด้วยกัวซา[/caption] โรคภูมิแพ้ถือว่าเป็นโรคอีกโรคหนึ่งที่พบได้มากในปัจจุบัน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แต่อาการ ของภูมิแพ้จะแตกต่างกันออกไป อาทิ ในเด็กเล็กมักมีอาการแพ้นมวัว หรือผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง วัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่มักจะมีอาการ แพ้อากาศ โรคหืด แพ้อาหารทะเล ซึ่งโรคภูมิแพ้ เกิดจากร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติต่อสารก่อภูมิแพ้ ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังที่เยื่อบุของอวัยวะในร่างกาย เช่น ผิวหนัง เยื่อบุโพรงจมูก เยื่อบุทางเดินหายใจ เยื่อบุทางเดินอาหาร เยื่อบุตาขาว แล้วแสดงอาการออกมาในลักษณะที่ต่างกัน อาทิ ภูมิแพ้อากาศพบมากที่สุด มักแสดงอาการ ตาแดง น้ำตาไหล ระคายเคืองดวงตา แสบตา คัดจมูก จามบ่อย มีน้ำมูก หายใจติดๆขัดๆ แน่นหน้าอก เวลาหายใจจะมีเสียงวี๊ด มีอาการหืดหอบร่วมด้วยในบางราย ภูมิแพ้อาหาร มี 2 อาการคือ อาการแรกเป็นภูมิแพ้อาหารแบบเฉียบพลัน มีอาการ ท้องร่วง...