สาเหตุของโรค เวียนศีรษะ

เวียนศีรษะ Dizziness

อาการ เวียนศีรษะ เชื่อว่าหลายท่านคงเคยเป็น อาการนี้จะทำให้รู้สึก งุนงง หนักศีรษะ ในบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน อาการที่ว่ามานี้ไม่เป็นอาการที่ชัดเจนเหมือนโรคอื่นแม้ว่าภาวะนี้จะพบบ่อยแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ร้ายแรง สาเหตุที่พบได้บ่อยคือ จากหูชั้นใน และจากระบบความดันโลหิต และเมื่อไปพบแพทย์ผู้ป่วยจะให้ข้อมูลสับสนจนทำให้แพทย์วินิฉัยได้ยาก เรามาทำความเข้าใจถึงอาการ เวียนศีรษะ ให้มากขึ้นกันดีกว่าคะ

ลำดับการวินิฉัยอาการ เวียนศีรษะ เป็นข้อๆ

แพทย์จะมีคำถามเกี่ยวกับอาการ เวียนศีรษะ คล้ายๆกันเพื่อให้การวินิฉัยหาสาเหตุ อาการ เวียนศีรษะ ได้ถูกต้อแม่นยำและรักษาได้ตรงจุดท่านทอลองตอบคำถามเกี่ยวกับอาการ เวียนศีรษะ ด้านล่างนี้

1.) อาการ เวียนศีรษะ เป็นอย่างไรบ้าง

เวียนศีรษะ เกิดขึ้นตอนเปลี่ยนท่าทางของร่างกาย เช่น ลุกขึ้นยืน เวียนศีรษะ นั่งเร็ว เวียนศีรษะ นอนลง เวียนศีรษะ
เวียนศีรษะ รุนแรงมาก อาการ เวียนศีรษะ เล็กน้อย
ขณะ เวียนศีรษะ มีอาการภาพรอบตอบหมุนไปหมุนมา

2.) อาการ เวียนศีรษะ เกิดขึ้นตอนไหน นานแค่ไหน

ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการ เวียนศีรษะ
อาการ เวียนศีรษะ หายไปได้อย่างไร
อาการ เวียนศีรษะ เกิดขึ้นแต่ละครั้งนานทั้งวันหรือแค่ ซักพัก
อาการ เวียนศีรษะ มีอาการอื่นแทรกซ้อนด้วยไหมเช่น คลื่นไส้ หน้ามืด เป็นลม
เป็นบ่อยแค่ไหน ที่เกิดอาการ เวียนศีรษะ

3.) อาการที่เกิดร่วมกับอาการ เวียนศีรษะ

เวียนศีรษะ แล้ว มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยหรือไม่
เวียนศีรษะ แล้ว มีอาการเครียดด้วยหรือไม่
เวียนศีรษะ แล้ว มีอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติร่วมด้วยหรือไม่
เวียนศีรษะ แล้ว มีเสียงดังในหูหรือไม่
เวียนศีรษะ แล้ว มีอาการอื่นๆร่วมด้วยหรือไม่

อาการ เวียนศีรษะ ที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกวินิฉัยและแบ่งออกเป็น 4ประเภทดังนี้

อาการ เวียนศีรษะ มีลักษณะภาพรอบตัวหมุน(vertigo) เป็นอาการที่เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราหมุน อาการที่กล่าวนี้ส่วนใหญ่จะพบหลังจากผู้ป่วยเปลี่ยนท่าทางที่คงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น ท่านนอนอยู่และเปลี่ยนเป็นท่านั่งโดยทันที เมื่อลืมตาขึ้นมอง ภาพที่เห็นจะเกิดเป็นภาพหมุน บางรายจะเกิดอาการ แทรกซ้อนเช่น คลื่นไส้อาเจียน สาเหตุเกิดจากโรคของหูชั้นใน สาเหตุได้แก่

-Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV)เมื่อท่านหันศีรษะหรือพลิกตัวจะทำให้ท่าน เวียนศีรษะ บ้านหมุนเกิดจากโรคหูชั้นใน
-Vestibular neuronitis (labyrinthitis) เกิดจาการอักเสบของหูชั้นในจากเชื้อไวรัส
-Meniere’s disease เกิดจากน้ำเลี้ยงในหูชั้นในเพิ่มขึ้น
-Acoustic neuroma เกิดจากเนื้องอกกดเส้นประสาท
-Medications ยาหลายชนิดทำให้เกิดอาการ เวียนศีรษะ เช่น Aspirin, streptomycin, gentamicin, caffeine, alcohol และยาโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ
2.) อาการ เวียนศีรษะ หน้ามืดเป็นลม Fainting มักเกิดขณะนั่งหรือนอนแล้วลุกขึ้นยืนผู้ป่วยจะรู้สึกเป็นลม หน้ามืด มีอาการใจสั่น เหงื่อออก หน้าซีด ต้องนอนหรือนั่งจึงจะดีขึ้นที่สำคัญคือจะไม่หมดสติ บางรายมีคลื่นไส้ สาเหตุ
-ความดันโลหิตต่ำ เมื่อท่านลุกขึ้นยืนเลือดจะไหลไปที่เท้าเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ร่างกายจะปรับตัวโดยการบีบตัวของหลอดเลือดดำเพื่อให้เลือดกลับไปที่หัวใจเพิ่มนอกจากนั้นหัวใจจะเต้นเร็วขึ้น การปรับตัวทั้งสองเป็นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ ผู้ป่วยที่มีภาวะนี้อาจจะเกิดจากยาลดความดันโลหิต การเจ็บป่วยทำให้ได้รับน้ำไม่พอ ผู้ป่วยขาดน้ำอย่างรุนแรงเช่นท้องร่วงหรืออาเจียน หัวใจเต้นเร็วไปหรือช้าไป โรคของระบบประสาทอัตโนมัติเช่นโรคเบาหวาน ผู้ป่วยที่นอนนานๆ ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอชั่วคราวทำให้เกิดอาการหน้ามืด
-เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหัวใจวาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ
3.) ผู้ป่วยที่มีอาการ เวียนศีรษะ หนักศีรษะมึนๆ ผู้ป่วยรู้สึกมึนในศีรษะสาเหตุที่พบบ่อยได้แก่
-โรคหูชั้นใน
-โรคเครียด
4.) เวียนศีรษะ แบบเดินเซทรงตัวไม่ได้ ผู้ป่วยจะมีอาการทรงตัวไม่ได้เวลาเดิน โรคที่เป็นสาเหตุได้แก่
-โรคหูชั้นใน
-โรคของระบบประสาท
-ผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเสื่อมและกล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้ทรงตัวลำบาก
-จากยา เช่นยานอนหลับ ยากันชัก
อาการด้านบนเล่านี้ สามารถรักษาได้ด้วย

กัวซาบำบัด